QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Nguyên tắc quản lý, vận hành Website.

1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông
tin điện tử trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Trang website của Công ty TNHH JUNGBANGINT VINA ( địa chỉ
trang website: www.114fire.com) được thiết lập nhằm giới thiệu công ty và
bán các sản phẩm về thiết bị phòng cháy chữa cháy của công ty.

2. Quản lý Website

1. Website hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty;

2. Ban quản trị Website có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm
hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm
trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến Website;
3. Mọi hoạt động của website: www.114fire.com được thực hiện minh
bạch, công khai, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của các thành viên và tuân
theo quy định, pháp luật của Nhà nước.
4. Thành viên tham gia website là cá nhân, doanh nghiệp muốn tìm hiểu
về công ty và có nhu cầu về sản phẩm của công ty.
Thành viên phải đăng ký kê khai các thông tin ban đầu và được ban
quản trị web công ty công nhận.
Thành viên sử dụng trang Website phải đồng ý rằng:
– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
– Các thành viên truy cập Website tại mọi thời điểm, địa điểm phải thực
hiện các điều khoản quy định của Website.
– Thành viên phải bảo quản và bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản
cá nhân, mật khẩu đăng nhập vào website; thành viên phải hiểu, đồng ý và chịu
trách nhiệm khi cho phép người khác đăng nhập vào tài khoản cá nhân của
mình trên website.
– Các thông tin được cung cấp trên website: www.114fire.com là những
thông tin chính xác, đầy đủ, đúng sự thật và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
– Các nội dung thông tin trên website tuân thủ pháp luật hiện hành của
Việt Nam và các thành viên phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình về
pháp luật và cam kết thực hiện các nội quy, điều khoản của website.

3. Kinh phí hoạt động của Website

Kinh phí hoạt động của Website do Giám đốc công ty quản lý.

Gặp trực tiếpNhân viên kinh doanh
Đăng kýNhận báo giá
Địa chỉ công tyCông ty TNHH Jungbangint Vina

Đăng ký nhận báo giá

Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng, Đưa thông tin chính xác mới nhất, không làm phiền...

    Scroll Real Time Web Analytics