Nguyên tắc chung

Quy định chung.

1. Bản Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website của Công ty TNHH Jungbangint vina bao gồm:
– Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website;
– Công tác biên tập và quản lý Website và các sản phẩm trên Website.
– Các công tác khác trên mạng.
2. Quy định này áp dụng cho toàn thể nhân viên công ty và các thành viên của trang web.
3. Quy chế này gồm các thuật ngữ sau:
– Website công ty: www.114fire.com
– Thành viên: bao gồm các thành viên đăng nhập, đăng ký website và toàn thể nhân viên công ty.
– Sản phẩm/ hàng hóa: là một hay nhiều các dịch vụ có sẵn trong danh mục danh mục sản phẩm trên website của công ty.

Gặp trực tiếpNhân viên kinh doanh
Đăng kýNhận báo giá
Địa chỉ công tyCông ty TNHH Jungbangint Vina

Đăng ký nhận báo giá

Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng, Đưa thông tin chính xác mới nhất, không làm phiền...

    Scroll Real Time Web Analytics