Điều khoản áp dụng

  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa trang website công ty và thành viên sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có thể kiếu kiện lên Tòa án để giải quyết.
  •  Khi kiếu kiện lên Tòa án, bên thua sẽ chịu mọi chi phí.
  • Trong quá trình cung cấp và quản lý website: www.114fire.com, chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh quy chế cho phù hợp với thực tiễn và có trách nhiệm thông báo lên trang website của công ty để các thành viên, khách hàng được biết.
  • Chúng tôi và các thành viên, khách hàng cam kết tuân thủ các điều khoản trên.
Gặp trực tiếpNhân viên kinh doanh
Đăng kýNhận báo giá
Địa chỉ công tyCông ty TNHH Jungbangint Vina

Đăng ký nhận báo giá

Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng, Đưa thông tin chính xác mới nhất, không làm phiền...

    Scroll Real Time Web Analytics